6183 kanunun 51 madde gecikme faiz oranı 3,5 oldu

6183 sayılı amme alacakları kanununun 51 maddesine göre alınacak olan gecikme faiz oranları her ay için ayrı ayrı olmak üzere  % 3,5 olarak belirlenmiştir.

Mutemet avansları 2024 yılında ne kadar oldu Mutemet avansları 2024 yılında ne kadar oldu