2023 yılı mutemet avans limitleri , 2023 yılı harcama yetkilisi ön ödeme tutarları ne kadar oldu 

2023 yılında mutemetlere verilecek avans limitleri parasal sınırlar ve oranlar tebliğinin açıklanması ile belli oldu