Hakediş ödemelerinde vergi borç sınırı

Hakediş ödemelerinde vergi borcu sınırı ne kadar, kamu ödemelerinde ne kadarlık vergi borcu kesilmek zorunda

Hakediş ödemelerinde vergi borç sınırı

Hakediş ödemelerinde vergi borcu sınırı ne kadar, kamu ödemelerinde ne kadarlık vergi borcu kesilmek zorunda

Hakediş ödemelerinde vergi borç sınırı

Hakediş ödemelerinde vergi borç sınırı 

kamu idarelerinin hak sahiplerine hakediş ödemeleri sırasında vergi borcu yoktur sorgulaması yapması ve 2000 TL  üstünde borç çıkması halinde hak sahibinden kesinti yaptıktan sonra ödeme yapması gerekiyordu. Bu tebliğ ile sınır  5000 TL ‘ye çıkarılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 12)

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün 2 ve 4 numaralı alt bölümlerinde yer alan “2.000,-” ibareleri “5.000,-” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUM EKLE