Usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memura verilecek ceza 

Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi

Kamuda çalışan memurların gerek amirlerini gerekse işyerinde çalışma arkadaşlarını veya yapılan iş ve işlemleri şikayet etme hakları olduğu gibi , kurumlarından  talep edecekleri konularla alakalı kurumlarına müracaat etme hakları bulunmaktadır. Memurların kurumlarına veya amirlerine yapcakları müracaat ve şikayetlerde mevzuatla belirlenmiş olan düzenlemelere uymazlar ise disiplin cezası ile karşılaşabilirler. Konuya ilişkin olarak 657 sayılı devlet memurları  kanununun 125 maddesinde uyarma cezası verilecek fiiler arasında Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak fiili sayılmıştır. Bu nedenle memurlar yapacakları şikayet ve müracaatlarda bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Mevzuat hükümlerine göre hareket etmeyen memurların Uyarma cezası ile cezalandırılmaları mümkündür.

Editör: TE Bilisim