Sağlık Bakanlığı, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayımladı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayımladı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayımladı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayınlandığını açıkladı. Yönerge  ile sağlık raporlarının ne şekilde hangi sağlık hizmet sunucularında düzenleneceğinin açıklanması, rapor formatlarının belirlenmesi ve sağlık raporlarına itiraz süreçlerinin tanımlanması amaçlanmaktadır.

Bakanlığın sitesinde Yönerge değişikliğine ilikkin yer alan açıklamada; "Türkiye’de evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellilik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları düzenlenmektedir.  Bunların yanı sıra kişilerin hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ile ilaç ve tıbbi malzemenin temini gibi konularda da sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.


Kişilerin belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumunun en önemli hizmetlerinden biri haline gelmiştir.


Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur.


Bu süre içerisinde e-Rapor Sisteminin hayata geçirilmesi de dikkate alınarak rapor formatları ile usul ve esaslarda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak  Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlüğe konulmuştur. 


Bu mevzuat ile sağlık raporlarında uyulacak kurallar ve itiraz süreçleri açıklanmış, rapor formatları belirlenmiştir." ifade edildi. 

Bakanlığın Yönerge değişikliği oluru aşağıda yer almaktadır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684

Konu : Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

BAKANLIK MAKAMINA

Türkiye'de evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra kişilerin hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ile ilaç ve tıbbi malzemenin temini gibi konularda da sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Kişilerin belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumunun en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.

Birçok konuda farklı amaçla sağlık raporu olması hekimler ve diğer sağlık çalışanları için bu raporlar ile ilgili diğer kurumların mevzuatını takip etme gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Ayrıca değişen şartlarla birlikte mer'i mevzuatın yeterince açıklığa kavuşturulmaması hizmeti talep edenler ile hizmeti sunanlar açısından sorunlara neden olmuştur.

Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-rapor uygulamaları ve askeri hastanelerin devri de göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Olur'u ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur.

Bu süre içerisinde e-Rapor Sisteminin hayata geçirilmesi de dikkate alınarak rapor formatları ile usul ve esaslarda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürürlükten kaldırılarak Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin yürürlüğe konulması hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Sağlık Rapoları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge için tıklayınız.

Ekler için Tıklayınız  

YORUM EKLE