Eşi Bedelli Askerlik Yapan Memura Aile Yardımı Ödenir mi?

Eşi Bedelli Askerlik Yapan Memura Aile Yardımı Ödenir mi?, eşi askerlik nedeniyle ücretsiz izin alan memurun aile yardım alma hakkı, askerlik süresince memurun eşine aile yardımı ödenmesi

Eşi Bedelli Askerlik Yapan Memura Aile Yardımı Ödenir mi?

Eşi Bedelli Askerlik Yapan Memura Aile Yardımı Ödenir mi?

Memur olarak görev yapanların askere gitmeleri durumunda kurumlarından ücretsiz izin almaktadırlar.Bu memurların askerlik nedeniyle ücretsiz izin almaları durumunda ise memur olarak çalışan eşlerinin aile yardımı alıp alamayacağı memurlar arasında merak konusu olmaktadır.Mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili durumu açıklamaya çalışalım.

Memurlar Hangi Durumda Eş İçin Aile Ödeneği Alabilir ? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 203, 204 ve 205. Maddelerinde memura hangi durumlarda aile yardımı ödeneği verileceği açıklanmıştır.İlgili maddelere baktığımızda 

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

"Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez." hükümlerinin olduğu görülmektedir.

İlgili mevzuat hükümlerine göre memurun eşinin gelir getirici faaliyette bulunmaması veya maaş almaması durumunda memurun eş için aile yardımından faydalanacağı açıktır.

Ücretsiz İzinde Olan Eşler İçin Memurun Aile Yardımı Alabileceğine İlişkin Sayıştay Kararı 

Konuya ilişkin olarak ta daha önceki yıllarda verilmişi bir sayıştay kararınında da Sayıştay Başkanlığı 3.Dairesinin 22.06.2000 tarihli ve 74 sayılı Kararı:

"Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır." şeklinde karar verilmiştir.

657 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere ve sayıştay kararında yer alan açıklamalara göre memurun eşinin bedelli askerlik yapmış dönemde memurun eşinin ücretsiz izinli olması nedeniyle memur kurumuna bildirim yapmak şartı ile aile yardım ödeneği alabilecektir.

YORUM EKLE