Sağlık teknikeri lisans mezunu olursa ek göstergesi ne olur ?

sağlık teknikeri olarak görev yapanların 4 yıllık lisans mezunu olmaları durumunda ek göstergelerinin 3600 ek gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği

Sağlık teknikeri lisans mezunu olursa ek göstergesi ne olur ?

sağlık teknikeri olarak görev yapanların 4 yıllık lisans mezunu olmaları durumunda ek göstergelerinin 3600 ek gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği hakkında bakanlık görüşü

Sağlık teknikeri lisans mezunu olursa ek göstergesi ne olur ?

Sağlık teknikeri lisans mezunu olursa ek göstergesi ne olur ?

Sağlık teknikerinin lisans mezunu olması halinde ek göstergesi hakkında, sağlık teknikeri olarak görev yapanların 4 yıllık lisans mezunu olmaları durumunda ek göstergelerinin 3600 ek gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği hakkında bakanlık görüşü 

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-6327534 02/05/2023

Konu: Sağlık Teknikerinin Lisans Mezunu Olması Halinde Ek Göstergesi

DAĞITIM YERLERİNE İlgi: ………. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 25.01.2023 tarihli veE93293329-900-5617910 sayılı yazısı. ……….. Belediyesinde 657 sayılı Kanuna tabi sağlık teknikeri kadrosunda görev yapmakta olan personelin ek göstergesine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde, “… B) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. ..." hükmü yer almaktadır. Mezkûr Kanuna ekli Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvel'in III-Sağlık Hizmetleri Bölümünün (b) sırasında kadroları sağlık hizmetleri sınıfında olup "Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar" dışında kalanlardan "yükseköğrenim mezunlarının" ek göstergeleri düzenlenmiş olup 1. derece kadrolarda görev yapanların ek gösterge rakamları 3600 olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, ……… Belediyesinde sağlık teknikeri kadrosunda kazanılmış hak aylık derecesi 1. derece olan ilgilinin yükseköğrenim mezunu olması halinde 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim. ………….. Bakan a. Yerel Yönetimler Genel Müdürü

YORUM EKLE