Memurlar eşleri üzerine olan mal için mal bildirimi verecek mi?

Her ikiside memura olan eşler mal bildiriminde eşleri üzerine olan mallarıda bildirmek zorunda mı, memur olan eşlerin mal bildirimi nasıl olacak?

Memurlar eşleri üzerine olan mal için mal bildirimi verecek mi?

Memurlar eşleri üzerine olan mal için mal bildirimi verecek mi?

2020 yılına girilmesi ile birlikte memurlar için genel mal beyanı kapsamında şubat ayının sonuna kadar mal bildirimi yapmaları kanunen bir zorunluluktur.Mal bildirimi yapacak olan memurların merak etmiş olduğu hususlardan biriside memurların eşleri üzerine olan malları bildirip bildirmeyeceğidir. Kanun maddesinde yer alan düzenlemeye göre memurlar eşleri üzerine olan mallarıda mal bildirim formu ile bildirmek zorundadırlar.

Mal bildirimi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ödevler ve Sorumluluklar” başlıklı 2 nci bölümünün 14 üncü maddesinde; “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” şeklinde düzenlenerek, devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Eşlerden her ikisi de 3628 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince mal bildiriminde bulunmakla yükümlü ise, eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerin her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.

YORUM EKLE