2020 Yılı 22 D Doğrudan Temin Parasal Sınır Eşik Değer

2020 yılında uygulanacak olan doğrudan temin limiti ,2020 büyükşehir 22 d limit, 2020 doğrudan temin sınırı, 22 d sınır değer 2020 yılı, 2020 ihale parasal limitler tebliğ

2020 Yılı 22 D Doğrudan Temin Parasal Sınır Eşik Değer

2020 Yılı 22 D Doğrudan Temin Parasal Sınır Eşik Değer 

2020 yılında 1 şubat tarihinden itibaren uygulanacak olan 22 d doğrudan temin alımları limitini yazımız ekinde yer alan tabloda yayımlıyoruz.

  2020 yılı 22 (D) Doğrudan Temin Parasal Sınır  

2020 Yılında Büyükşehir Olan İllerde Uygulanacak 22 D Doğrudan Temin Tutarı 97,008 TL

2020 Yılında Büyükşehir Olmayan Diğer  İllerde Uygulanacak 22 D Doğrudan Temin Tutarı 32.316 TL

Doğrudan Temin Usulü Nedir?

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir

Doğrudan Temin Bir İhale Usulü Müdür? Doğrudan temin bir ihale usulü değildir. Doğrudan temin ile 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmıştır

Doğrudan Temin Alım Süreci Nasıl İşler?

1. İhtiyacın ortaya çıkması

2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (İlgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olan hallerde hazırlanır, diğer hallerde idarenin takdirindedir.)

3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi

4. İhale yetkilisince yapılacak görevlendirme

5. Görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa fiyat araştırması yapılması

6. Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi

7. Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması

8. Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi

9. Muhasebe birimince tutarın hak sahibine ödenmesi

Doğrudan Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

* İhale dokümanı hazırlanması zorunlu değildir.

* İlan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.

* İhale komisyonu kurulması ve karar alınması zorunlu değildir.

* Yazılı teklif alınması zorunluluğu olmamakla birlikte Türk Hukuk Sistemi açısından yazılılık şartı bir geçerlilik şartı olduğundan tekliflerin yazılı olması faydalıdır.

* Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarına uymak zorunlu değildir.

* Madde de belirtilen haller dışında şartname ve sözleşme düzenleme zorunluluğu yoktur


 

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 07:41
YORUM EKLE