Memur mal bildiriminde malları hangi değer üzerinden bildirecek?

Memurlar mal bildirimi yaparken bildirim yapmış olduğu malların değerini hangi şekilde yazacak, malbildirimi yapılırken malın değeri alım bedelimi yoksa bildirim tarihindeki değer mi olacak?

Memur mal bildiriminde malları hangi değer üzerinden bildirecek?

Memur mal bldiriminde malları hangi değer üzerinden bildirecek?

Memurların  mal bildirimi yaparken dikkat etmesi gereken durumlarından biriside bildirim yapılan malın değerinin hangi değer üzerinden verileceği hususunda yaşanmaktadır.Memurlar mal bildirimi yaparken Mal Bildirimine ilişkin yönetmeliğin mal bildirimin konusu başlıklı 8. maddesinde yer alan malları bildirimde göstermek zorundadır.Bilidirim yapılırken bildirim malın gerçek değeri üzerinden yapılmalıdır. İlgili yönetmelikte bu durum "Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur." şeklinde açılanmıştır.

Memur hangi mallar için mal bildirimi yapmak zorundadır? 

Mal bildiriminin konusu Madde 8-

3’üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (ana ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

2) Hisse senedi ve tahvilleri,

3) Altın ve mücevheratı,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar

5) Hakları,

6) Alacakları,

7) Borçları,

8) Gelirleri, Mal bildirimine konu teşkil eder.

(b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak borç ve gelirlerin ayrı, ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesine müteakip Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 09:38
YORUM EKLE