Memurun evlilik iznini kullanma tarihi

memur ve 4 b li sözleşmeli memurların evlilik izinlerinin kullanma tarihinin evlenme tarihine göremi yoksa düğün tarihine göremi ödeneceği hususunda Devlet Personel Başkanlık görüşü

Memurun evlilik iznini kullanma tarihi

Memurun evlilik iznini kullanma tarihi 

Memurların resmi olarak nikah tarihleri ile düğün tarihleri farklı tarihlerde olabilmektedir. Memurun düğün tarihine göremi nikah tarihine göremi evlilik izni alabilecekleri hususunda DPB tarafından verilen görüş yazımız ekindedir.

Memurun Evlenme İzni Kaç Gündür?


657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan düzenlemeye göre memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kullanabileceği evlilik evlenme izni yedi gündür.

Memurun evlilik izni hakkında DPB Görüşü 

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin başlangıç tarihleri hk. (18/05/2011-9645)

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin hangi tarihten itibaren kullanılacağı hususunda, gerek mezkur Kanunda gerekse 15/04/2011 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğini belirten ve söz konusu mazeret izinlerinin hangi tarihte başlayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin B fıkrasında; “Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” hükmüne yer verilmiş, ancak bu izinlerin hangi tarihlerden itibaren kullanılacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin B fıkrasındaki sebeplere dayalı olarak verilen mazeret izinlerinden,
1) Evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, ancak nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikah yahut düğün tarihinden,
2) Babalık izni ile ölüm üzerine verilen mazeret izninin ise, söz konusu mazeretlerin vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle doğumun veya ölüm olayının meydana geldiği tarihten, itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 13:57
YORUM EKLE