2020 yılı ihalelerde  vergi sgk borc limiti

2020 ihalelerde sgk borç limit, 2020 ihale vergi borcu limit, 2020 hakediş ödemesi vergi borcu

2020 yılı ihalelerde  vergi sgk borc limiti

2020 yılı ihalelerde  vergi sgk borc limiti

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere katılabilmek için vergi ve sgk borçları olmaması gerekmektedir. Her yıl ne kadar tutara kadar olan borçların borç olarak değerlendirileceği açıklanan rakamlara göre belirlenmektedir. 2020 yılı asgari ücret tutarlarının belirlenmesi ile birlikte 2020 yılı için ihalelerde uygulanacak sgk borç tutarları yeniden belirlendi. 

2020 yılı ihale sosyal güvenlik prim borcu limitleri 

İhalelerde şirketler İçin 2020 SGK Borç Limiti : 66.217,50 TL

ihalelerde Gerçek kişiler  İçin 2020 SGK Borç Limiti : 8.829,00  TL

Alt yükleniciler ve alt yüklenicisi olan şirketler için :  132,435,00 TL 

2020 yılı ihale vergi borcu limitleri 

İhale mevzuatı yönünden ihaleye girme ile ilgili vergi borcu sınırı 2020  yılı için 5.000 TL’dir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin konu ile ilgili kısmı şu şekildedir: “17.4.1.  Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.”

Kamu ihalelerinde vergi borcu ve sgk borcu olanların ihale dışı bırakılacağına ilişkin 4734 sayılı kanunda yer alan mevzuat 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’ncu maddesinin 4’ncü fıkrasının “c” ve “d” bendi hükümlerine göre;

“c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.”

“d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.”

istekliler kamu ihaleleri dışında bırakılırlar. Daha açık bir tabirle vergi ve SGK prim borcu olanlar kamu ihalelerine katılamazlar.

Aynı maddenin 5’nci fıkrasına göre Kamu İhale Kurumu, dördüncü fıkranın;

“(c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını;

(d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.”

Aynı maddenin 6’ncı fıkrasına göre de; “Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir.”

İhaleye katılan istekliler Vergi ve SGK borcu olmadığına ilişkin taahhütnameyi teklif mektupları ile birlikte vermektedirler. Sözleşme imzalanan firmalar da ihale tarihi itibarıyla vergi ve SGK borçlarının olmadığına dair belgeleri ihaleyi yapan idarelere sunmaktadır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
DURSUN ÖZ
DURSUN ÖZ - 3 ay Önce

olmaz kardeşim olmaz vatandaşı faizin altında ezenler ihalelere girmesine müsade ederlermi küçük şirketlerin ssk ve vergi borcu ile önünü keserler kendi leri devletten kredi teşvik vs borç silme derken sömürüye devam bizlerede iş yapmadan 1000 çeşit verg,i ceza faiz uyguluyorlar 2008 yılından beri tek ihale almamışım ama aylığı bırakın günlük vergi ssk faiz ceza memura kızdın amire söyledin yaz cezayı bas faizi Allah imtihan eder sizlerde yiyemezsiniz beyler zalimin zulmü varsa mazlumun Allahı var ingiltere başbakanından zengin değilisniz