Daha önce şef olarak emekli olanlar ek göstergeden faydalanır mı?

şeflere verilen ek gösterge artışından daha önce şef kadrosunda olup emekli olanlar faydalanabilir mi?

Daha önce şef olarak emekli olanlar ek göstergeden faydalanır mı?

şeflere verilen ek gösterge artışından daha önce şef kadrosunda olup emekli olanlar faydalanabilir mi?

Daha önce şef olarak emekli olanlar ek göstergeden faydalanır mı?

Daha önce şef olarak emekli olanlar ek göstergeden faydalanır mı?

şef kadrosunda çalışırken emekli olan daha sonra ise şeflerin ek göstergesinin artışı nedeniyle yeni ek gösterge rakamından faydalanıp faydalanmayacağı hususunda merak edilen bir hususu bir örnekle açıklayalım.

Şef kadrosunda 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapmakta iken 22.06.2018 tarihinde görevinden istifaen ayrılan ve açıkta iken 01.02.2019 tarihinden itibaren (+2200) ek gösterge rakamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanan ve emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilen bir sigortalının emekli aylığı, herhangi bir kesenek ve kurum karşılığı veya sigorta primi farkı talep edilmeksizin 15.01.2023 tarihinden itibaren (+2800) ek gösterge rakamı esas alınarak hesaplanacak ve kendisine 01.02.2023 tarihindeki tam aylığının yanı sıra 15.01.2023-31.01.2023 dönemi için ek gösterge artışından kaynaklı aylık farkı da tahakkuk ettirilecektir.

YORUM EKLE