İki kere yüksek lisans yapan memura ek kademe verilir mi? 

Memurlara kademe yükselmesi sağlayacak durumlardan biriside yüksek lisans yapmalarıdır.Memurların yükseklisans yapmaları durumunda bir kademe almaları mümkündür.Memurun yüksek lisans yapıp bir kademe aldıktan sonra yeniden yüksek lisans yapması durumunda yeniden kademe alıp almayacağı hususu ile ilgili DPB görüşünde bu husus hakkında görüş verilmiştir. DPB görüşüne göre yüksek lisans yapıp bir kademe uygulamasından faydalanan memurun yeniden yüksek lisans yapması halinde ek bir kademe uygulanmasından faydalanamayacağı yönünde görüş verilmiştir.

ÖZET: İki ayrı dalda aynı düzeyde lisansüstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceğine ilişkin...

Bu itibarla, bir veya birden fazla dalda olduğuna bakılmaksızın yapılan lisans üstü öğrenim için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, ilgili personele iki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim görmüş olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Bakanlığınızda görev yapan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9 maddesi gereğince daha önce bir kademe ilerlemesi uygulandığı, 2. yüksek lisansını tamamlayan söz konusu personelin mezkûr kanunun 36/A-9 maddesi hükmünden ikinci kez yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Mastır derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile lisansüstü öğrenim görenlere bir kademe ilerlemesi uygulanması öngörülmüş olup, aynı düzeyde birden fazla dalda lisansüstü öğrenim görülmesi halinde bunların her biri için ayrı ayrı kademe ilerlemesi uygulanması amaçlanmamaktadır.

Bu itibarla, bir veya birden fazla dalda olduğuna bakılmaksızın yapılan lisansüstü öğrenim için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, ilgili personele iki ayrı dalda aynı düzeyde lisansüstü öğrenim görmüş olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir. (03.09.2008- 16029)