2022 yılı giyecek yardımı tutarı belli oldu

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Genelgesi (Sıra No:7), 2022 yılı giyecek yardımı tutarı belli oldu, 2022 giyecek yardımı genelgesi

2022 yılı giyecek yardımı tutarı belli oldu

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Genelgesi (Sıra No:7), 2022 yılı giyecek yardımı tutarı belli oldu, 2022 giyecek yardımı genelgesi

2022 yılı giyecek yardımı tutarı belli oldu

2022 yılı giyecek yardımı tutarı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı memurlara yapılacak giyecek yardımı hakında (sıra no:7) Genelge yayımladı.

T.C.

HAZİNE VE MALÎYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-(OiıkOOb \ç/O2jl0Z2-

Konu : Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı

GENELGE

(Sıra No: 7)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ile bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Yönetmeliğe ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Ayni Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 1 ’de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün 3 ve 4 numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyim eşyalarının bedeli ise nakden ödenecektir.

Yönetmeliğe ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakdi Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek T de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır. Ancak, ilgili personele daha önce nakdi giyecek yardımı kapsamında verilmiş olan bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yenisi için ödeme yapılmayacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise :262,67 TL

Tulum:50,53 TL

Ayakkabı:74,12 TL

Yağmurluk:56,98 TL

Atkı:10,10 TL

Eldiven:6,47 TL

Toplam 460,87 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise 262,67 TL

Ayakkabı 74,12 TL

Toplam 336,79 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.02.50.01- Giyecek Alımları” ya da “03.02.50.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.01.40.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle ilgili personele ödenecektir.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli Cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek 3’de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve talep etmeleri halinde yetkililere ibraz edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Hazine ve Maliye Bakanı

EK:

Fiyat Listesi (2 sayfa)

Dağıtım Listesi (1 sayfa)

(EK 1) AYNİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra No

CİNSİ

2022 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL)

1

Takım Elbise

243,21

2

Tayyör

177,28

3

Yazlık Takım Elbise

241,14

4

Ceket

191,38

5

Pantolon-Etek

51,54

6

Gömlek-Bluz-Yelek-T işört

33,30

7

Kravat-Papyon

9,35

8

Palto-Manto

243,21

9

Pardesü-Gocuk

119,98

10

Yağmurluk (Muşamba)

52,77

11

Meşin Ceket-Deri Ceket

218,48

12

Parka-Mont-Montgomer

108,02

13

Kaput

66,18

14

Erkek Ayakkabısı

68,63

15

Kadın Ayakkabısı

68,63

16

İş Ayakkabısı

47,82

17

Bot-Fotin

68,63

18

Lastik Çizme

24,95

19

Çorap

4,69

20

Eldiven (Yün)

6,00

21

Eldiven (Deri)

18,10

22

Atkı-Kaşkol

9,35

23

Kazak

37,52

24

Sarık veya Başörtüsü

18,63

25

Cüppe

55,65

26

Şapka-Başlık-Kep-Bere

18,28

27

İş Gömleği

24,54

28

İş Önlüğü

24,54

29

Ebe Önlüğü

24,54

30

İş Elbisesi

68,63

31

Tulum

46,80

32

Hemşire-Ebe Forması

52,77

33

Laboratuvar Kıyafeti

38,34

34

Ameliyathane Kıyafeti

38,34

35

Bel Kemeri-Palaska

20,44

36

Baret

46,53

37

İçlik

35,53

38

Teçhizat Takımı

35,53

(EK 2) NAKDİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra No

CİNSİ

2022 Yılı Birim Fiyatlar (TL)

1

Takım Elbise

262,67

2

Tayyör

191,46

3

Yazlık Takım Elbise

260,43

4

Ceket

206,68

5

Pantolon-Etek

55,65

6

Gömlek-Bluz-Yelek-T işört

35,95

7

Kravat-Papyon

10,10

8

Palto-Manto

262,67

9

Pardesü-Gocuk

129,58

10

Yağmurluk (Muşamba)

56,98

11

Meşin Ceket-Deri Ceket

235,95

12

Parka-Mont-Montgomer

116,65

13

Kaput

71,49

14

Erkek Ayakkabısı

74,12

15

Kadın Ayakkabısı

74,12

16

İş Ayakkabısı

51,65

17

Bot-Fotin

74,12

18

Lastik Çizme

26,94

19

Çorap

5,07

20

Eldiven (Yün)

6,47

21

Eldiven (Deri)

19,54

22

Atkı-Kaşkol

10,10

23

Kazak

40,52

24

Sarık veya Başörtüsü

20,11

25

Cüppe

60,11

26

Şapka-Başlık-Kep-Bere

19,73

27

İş Gömleği

26,50

28

İş Önlüğü

26,50

29

Ebe Önlüğü

26,50

30

İş Elbisesi

74,12

31

Tulum

50,53

32

Hemşire-Ebe Forması

56,98

33

Laboratuvar Kıyafeti

41,39

34

Ameliyathane Kıyafeti

41,39

35

Bel Kemeri-Palaska

22,07

36

Baret

50,25

37

İçlik

38,37

38

Teçhizat Takımı

38,3

 

Ek-3 word belgesini indirmek için tıklayınız

YORUM EKLE