Düğün nişan kına için emniyet izin dilekçe örneği word

Düğün nişan kına için emniyet izin dilekçe örneği

Düğün nişan kına için emniyet izin dilekçe örneği word

Düğün nişan kına için emniyet izin dilekçe örneği word 

……………………………KAYMAKAMLIĞINA

……………….İlçesi  .………………Köyü / Mahallesinde …../…../2019 tarihi  saat ……/…… arasında  ……..……………yerinde çalgılı ………………………….merasimi yapacağımdan dolayı gerekli izin verilmesini arz ederim. …../…../2019

Ad Soy ad:

Tc No:

İmza

Adresi :

Tel. No:

Dileçenin word hali için aşağıda yer alan linke tıklayın 

emniyet_dugun_dilekce.docx

YORUM EKLE