Usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memura verilecek ceza

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenmiş olup buna uymayan memurlara uyarma cezası verilir

Usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memura verilecek ceza

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenmiş olup buna uymayan memurlara uyarma cezası verilir

Usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memura verilecek ceza

Usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memura verilecek ceza 

657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalışan memurların kurumlarına yapacakları usul ve esaslar 657 sayılı kanunun 21. maddesinde yer alan düzenlemeye göre yapılmaktadır.İlgili maddede yer alan hüküm aşağıda yer aldığı gibidir.

Müracaat, şikayet ve dava açma: Madde 21 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/9 md.) Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cu m h u r b a şk a n ın ca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

İlgili kanun maddesine göre çıkarılan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları hakkında yönetmelik ile müracaat ve şikayetlerin usul ve esasları ve kapsamı belirlenmiştir.

Bu usul ve esaslar yer alan mevzuata aykırı davranan Usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memura verilecek ceza  657 sayılı devlet memurları kanununun 125 A/d maddesinde yer alan yet etmemek, "d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak," fiiline karşılık gelen uyarma cezasıdır.

YORUM EKLE