Memur Geçici Görevde Eşi İçinde Geçici Görev Yolluğu Alabilir mi?


Kamu kurumlarında görev yapan memurların özellikle üst yönetim makamında bulunan belediye başkanı,vali rektör v.b görevlerde bulunanların katılacakları bazı toplantı seminer gibi  resmi ziyaretlerde eşleri ile katılmaları yönünde talepler olmakta veya katılınan toplantı gereği eşlerini de ilgili toplantıya götürmeleri gerekmektedir.Bu durumda memurun eşine de geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği kurumlar arasında tereddüte neden olmaktadır.

Konuya ilişkin mevzuat ve sayıştay temyiz kurulu kararı çerçevesinde ilgili durumu açıklamaya çalışalım.

6245 sayılı harcırah kanununun “Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı” başlıklı 8. Maddesinde  “Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. Hükümleri yer almaktadır.

İlgili hüküme göre memur olmayan kişilerinde kamu kurumlarınca görevlendirilmesi durumunda geçici görev yolluğu alabileceği görülmektedir.Ancak memur olmayan kişilere geçici görev yolluğu ödenebilmesi için ilgililerin görevlendirilmesine ilişkin gerekli onayların yetkili makamlardan alınması ve yapılan görevlendirmede memurun eşinin görevlendirilmesinin gerekçesinin ne olduğu açıkça belirlenmelidir.

Konuya ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığının  02.03.1999 tarih ve 24416 sayılı temyiz kurulu kararında da geçici görevle yurt dışına giden belediye başkanı ve meclis üyelerinin eşlerine ödenen geçici görev yolluklarının ödenmesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığı yönünde karar alınmıştır.İlgili karar metninde yer alan bölümü yazımız ekinde yayımlıyoruz.

"......Yerel yönetimlerin uluslararası toplantılarına katılmak ya da ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla belediyeler arasında düzenlenen organizasyonlarda bulunmak amacıyla resmi olarak görevlendirilen Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin eşlerinin de temsille görevlendirildiklerine ilişkin Belediye Meclisi Kararlarının bulunduğu, Valilik ve İçişleri Bakanlığından gerekli olurların alındığı, ayrıca eşlere 4'üncü dereceden devlet memuru için tespit edilen yol masrafı ve yevmiyenin ödendiği görülmektedir.  Uluslararası toplantılara ve ziyaretlere katılan Başkan ve Meclis Üyelerinin eşlerinin temsille görevlendirilmiş olmaları itibariyle geçici görevle yabancı ülkelere gönderildikleri ve bu nedenle yol masrafı ve gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı ........."


Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.