Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, kamu iç denetçi sertifikası güncel olmayan iç denetçileri  31.12.2020 tarihine kadar iç denetçi olarak atanabilecek..

Tebliğin 20 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü;

"Yetkinlik kriterleri

MADDE 20 – (1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bölümündeki eğitim konularında yıllık en az 30 saat eğitim aldıklarını Kurula bildirmeleri durumunda, sertifikaları kullanılabilir hale gelir ve 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler."

Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)'ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sertifika geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kurul tarafından verilmiş kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanların atanmalarında bu Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 08:45
YORUM EKLE