Bir bakanlığın merkez teşkilatının mesai saatlerine ilişkin değişiklik yapıldı

Bir bakanlığın merkez teşkilatının mesai saatlerine ilişkin değişiklik yapıldı

Bir bakanlığın merkez teşkilatının mesai saatlerine ilişkin değişiklik yapıldı

Merkezde Günlük Çalışma SaatlerininTesbitine İlişkin Karar'da değişiklik yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karar ekinde yer alan listeden çıkarıldı.

Karar Sayısı: 1771

6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 100 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10/11/2019 TARİHLİ VE 1771 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”a ilişik listenin 1 inci grubunda yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE