Gelir Vergisi Tevkifat Oranları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranı belirleme yetkisi çerçevesinde, 14/9/2022 tarihli ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile söz konusu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine ve (ç) bendine “Darphane sertifikaları” ibaresi eklenerek, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmiştir.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6036

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

14/9/2022 TARİHLİ VE 6036 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere Darphane sertifikaları” ibaresi,

(ç) bendinde yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere Darphane sertifikaları” ibaresi,

eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3™ Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022, 10:45
YORUM EKLE