Kış kıyafet uygulaması başladı

Kış kıyafet uygulaması başladı

Kış kıyafet uygulaması başladı

Kış kıyafet uygulaması başladı

Kış kıyafet uygulaması başladı

Kış kıyafet uygulaması başladı

Devlet Memurlarının kılık kıyafet konusunda  kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde oldukları 657 sayılı Kanun'un Ek 19 uncu maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Memurların kılık ve kıyafet kuralları ile ilgili olarak detaylı düzenleme ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personellerin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik ile yapılmıştır.

Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasındaki süreyi yaz dönemi olarak ifade etmiştir. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar ise bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edileceği de yine aynı yönetmelikte ifade edilmiştir.

İdareler genellikle yaz dönemlerinde memurları için takım elbise giyme ve kravat takma zorunluluğunu kaldırmaktadırlar. Memurlar için yazlık kıyafet uygulaması sona erdi.

Kamu kurumları birimlerine gönderdikleri yazılarla personellerinin 16 Eylül 2022 tarihinden itibaren kış dönemi kılık kıyafet uygulamasına riayet etmeleri için uyarmıştı. Bugün itibariyle kurumlarda kışlık kıyafet uygulaması başladı.  Kamu kurumlarında görevli personeller 16 Eylül 2022 tarihi itibariyle mesaiye gelirken takım elbise giyip kravat takarak işe geldiler.

YORUM EKLE