Geçici ve Vekalaten Görevlendirmelerde Kefalet Aidatı

Geçici ve Vekalaten Görevlendirmelerde Kefalet Aidatı, veznedarlığa vekalet eden kişiden kefalet aidatı kesilir mi, geçici görevlendirmede kefalet kesintisi, geçici olarak veznedar olanlardan kefalet aidatı kesilmesi

Geçici ve Vekalaten Görevlendirmelerde Kefalet Aidatı

Geçici ve Vekalaten Görevlendirmelerde Kefalet Aidatı

Soru: "........da göreve yeni başladım. Hafta içinde veznedarımız izne ayrılınca yerine beni görevlendirdiler. Velaketen görevlendirmem yaklaşık 1 ay sürecek. Maaşımdan kefalet aidatı kesilecekmiş. Ne kadar süre ne kadar kesilecek? "

Cevap:
Kefalet işlemleri ile ilgili yasal düzenleme 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile yapılmıştır.  Kefalet Kanununa göre, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) kefalete tabidir.

Sorunuzda bildirmiş olduğunuz kurum özel bütçeli idare olması ve veznedarlık görevine vekalet edeceğiniz için 2489 sayılı yasaya göre kefalete tabi tutulmanız gerekmektedir.

Kefalet gerektirecek bir göreve geçici veya vekaleten atananlar hakkında yapılacak işlem Kefalet Kanunu'nun 2 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre geçici veya vekaleten atama süresinin 4 ayı geçmemesi gerekmektedir. 4 aylık süreyi geçen görevlendirmelerde bu madde hükmü uygulanmaz.

Kefalete tabi bir kadroya geçici olarak görevlendirilenlerden, (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar teminat alınır. Bu şekilde alınan teminat muhasebe biriminin emanet hesabında tutulur. Ayrıca kişinin TC No.,adı/soyadı,kadrosu,teminat tutarı ve başlama tarihinin belirtildiği bilgi yazısı gönderilir. Bu kişilerin kefaletli görevi sona erdiğinde yapılacak kontrolden sonra kişinin zimmet suçunun çıkmaması halinde Kefalet Sandığına yazılacak yazı üzerine muhasebe biriminin emanet hesabında tutulan teminat tutarı kişiye iade edilir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 1500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar teminat ödemeyeceksiniz. Göreviniz bittiğinde ise zimmet suçu işlememeniz kaydıyla  söz konusu teminat tutarı tarafınıza iade edilecektir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 14:59
YORUM EKLE