Belediyelerde disiplin kurullarında kimler görev alır?

belediye disiplin kurulunda kimler görev alır, büyükşehir belediye disiplin kurulu üyeleri kimlerden oluşur ?

Belediyelerde disiplin kurullarında kimler görev alır?

Belediyelerde disiplin kurullarında kimler görev alır? 

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik de büyükşehir ve il belediyelerinde disiplin kurullarının kimlerden oluşacağı açıklanmıştır. Buna göre belediyelerde disiplin kurullarında görev alacak görevliler aşağıda gösterilmiştir.

B. BELEDİYE DİSİPLİN KURULU:

1) Büyük şehir Belediyelerinde; genel sekreter veya başkanın görevlendireceği genel sekreter

yardımcılarından birinin başkanlığında;

a) Hukuk müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,

b) Personel şube müdürü,

c) Kararlar şube müdürü,

d) Fen işleri daire başkanlığından görevlendirilecek bir şube müdüründen

kurulur.

2) Belediyelerde; belediye başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümenin

atanmış üyelerinden kurulur.

YORUM EKLE