Maaşı asgari ücret altında kalan 4 D işçilerin maaşları asgari ücrete göre ödenecek

Maaşı asgari ücret altında ücret kalan 4 D işçilerin maaşları asgari ücrete göre ödenecek

Maaşı asgari ücret altında kalan  4 D işçilerin maaşları asgari ücrete göre ödenecek

Maaşı asgari ücret altında ücret kalan 4 D işçilerin maaşları asgari ücrete göre ödenecek

696 sayılı KHK ile kadroya alınan 4 D li işçilerin 2020 kasım ayı ile birlikte kurumlarında imzalanmış olan toplu sözleşmelere dahil olmaları ile birlikte kurumlarca imzalanan toplu sözleşmelere göre 4 d li işçilerde farklı ücretler oluştu. 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi ile birlikte ise bazı kurumlarda imzalanan toplu sözleşmelerde belirlenen günlük yevmiyeler yeni belirlenen asgari ücretten daha az tutarda kaldı. Kurumlarda imzalanan toplu sözleşmeler ile belirlenen maaş tutarlarının asgari ücretin altında kalması durumunda kurumlar işçilere asgari ücrete göre ödeme yapmak zorundalar.

Konuya ilişkin olarak  İş Kanunu’nun 39. maddesinde düzenlenen asgari ücret, “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile en geç iki yılda bir” belirleneceği düzenlenmiştir

Asgari Ücret Yönetmeliğinin ücretin belirlenmesi başlıklı 6. maddesi “Komisyon, asgari ücreti bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır” hükmünü içermektedir.

İş Kanunu’nun 102. maddesi, “Bu Kanunun 32. maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen, 39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir

İlgili hükümlerden de anlaşılacağı üzere asgari ücret altında ücret ödeyen kurumalara idari para cezası tatbik edilmekte olup , gerek özel sektör gerekse kamuda işçilere asgari ücretin altında bir ücret ödenmesi mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 12:44
YORUM EKLE