İlave tediyede ikramiye ödemesinde hesaplamaya katılmayacak ödemeler

İlave tediyede ikramiye ödemesinde hesaplamaya katılmayacak ödemeler

İlave tediyede ikramiye ödemesinde hesaplamaya katılmayacak ödemeler

İlave tediyede ikramiye ödemesinde hesaplamaya katılmayacak ödemeler 

 6772 sayılı kanununa göre kamuda çalışan işçilere 4 taksit halinde ödenen ilave tediye hesaplaması yapılırken işçilerin brüt ücretleri üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken brüt ücrete hangi ücretlerin dahil olduğu hangi ücretlerin ise dahil olmadığı kurumlarda tereddüte neden olmaktadır.İşçilere ödenen fazla mesai ücretleri, geçici görev yolluğu ve aşağıda başlıklar halinde gösterilen ödemeler ilave tediye ödemesinde dikkate alınmaz.

İlave tediye hesabında aşağıdaki ücret türleri dikkate alınmaz:

Fazla mesai

Evlilik zammı veya primi

Çocuk zammı veya primi

Ayni yardımlar

Hafta tatil ücreti

Genel tatil ücreti

Harcırah


 

YORUM EKLE