Askerde geçen süreler kıdem aylığında dikkate alınır mı?

memurun memurluktan önce veya memurken askerde geçen aylıksız izin süreleri kıdem aylığı sürelerinde dikkate alınır mı?

Askerde geçen süreler kıdem aylığında dikkate alınır mı?

memurun memurluktan önce veya memurken askerde geçen aylıksız izin süreleri kıdem aylığı sürelerinde dikkate alınır mı?

Askerde geçen süreler kıdem aylığında dikkate alınır mı?

Askerde geçen süreler kıdem aylığında dikkate alınır mı?

375 sayılı KHK’nin 1/A maddesinin 3 üncü  fıkrasında; “hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde, kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır”, aynı maddenin 4 üncü fıkrasında; “bu aylıklara (taban ve kıdem aylığı) hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı DMK ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.” 657 sayılı DMK’nun değişik 146 ıncı maddesinde, “…memurlar; aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu kanundaki hükümlere tabidir.” Hükümleri yer almaktadır.

Buna göre; gerek 657 sayılı DMK, gerekse memurların taban ve kıdem aylığıyla ilgili hükümler getiren 375 sayılı KHK’de askerlik süresinin kıdem aylığında dikkate alınacağına dair bir hüküm bulunmadığı, 375 sayılı KHK’nin 1/A maddesinin 4 üncü fıkrasında; kıdem aylığına hak kazanılmasında 657 sayılı DMK’nun aylıklarla ilgili hükümlerinin uygulanacağına yer verildiği göz önüne alındığında; askerde iken aylıksız izinli sayılan ilgililerin bahis konusu süreleri kıdem aylığında dikkate alınmayacaktır. 

YORUM EKLE