4 b memur emekli olursa peşin aldığı maaşı iade eder mi?

sözleşmeli personel olarak çalışan 4b li personeller maaşlarını peşin olarak almaktadır, 4 b personel emekli olunca maaş iade edermi?

4 b memur emekli olursa peşin aldığı maaşı iade eder mi?

Emekli olan 4 b sözleşmeliden maaş iadesi alınır mı?

Kamuda özellikle öğretmen imam zabıt katibi kadrolarında yoğun şekilde 4 b li personel alınmaktadır.Bu şekilde çalışan memurlarda maaşlarını devlet memurları gibi çalışmadan peşin olarak almaktadırlar.

Devlet memuru olarak görev yapanların peşin aldıkları maaştan sonra çalışmadan emekli olmaları halinde ilgili maaşları geri iade alınmamaktadır.Peşin maaş aldıktan sonra emekli olan 4 B li sözleşmeli personellerin peşin almış oldukları maaşları iade edip etmeyecekleri hususundaki yasal düzenleme Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulunca yayımlanan esaslarda yapılmıştır.

Sözleşmeli personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 11. maddesinde  " Ödemeler her ay başında peşin yapılır.  Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır." hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere sözleşmeli personelin emekli olması halinde kendisine peşin olarak ödenmiş olan aylık geri alınmayacak yani personel çalışmadığı günlere ait peşin almış olduğu aylığı iade etmeyecektir.

Bunun dışında sözleşmeli personelin peşin maaş aldıktan sonra çalışmadan istifa veya işten ayrılması durumunda çalışmadığı günlere ait hak etmediği maaşları iade etmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE