Harcırahta yer değiştirme masrafı toplam kaç kat verilir?

sürekli görev yolluğunda yer değiştirme masrafı olarak memura 20 kat aile bireyleri için toplamda 40 kat yer değiştirme masrafı ödenir

Harcırahta yer değiştirme masrafı toplam kaç kat verilir?

Sürekli görev yolluğu harcırahında  yer değiştirme masrafı toplam kaç kat verilir?

Naklen memuriyet mahalli dışına atanan memurlara harcırah kanununa göre yer değiştirme masrafı ödenmektedir. Yer değiştirme masrafı içinde memura ve yakınlarına memurun almış olduğu gündelik miktarına göre memur için 20 kat memurun yakınları için ise toplamda 40 kat yer değiştirme masrafı içinde yer alan gündelikler ödenmektedir.

6245 sayılı harcırah kanunun yer değiştirme masrafı başlıklı 45 maddesinde yer alan hüküm " Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz)," şeklindedir.

Burada memurların tereddüt yaşadığı konu yer değiştirme masrafının toplam memur ve yakınları için 40 katmı , yoksa memura 20 kat yakınlarına toplam 40 olmak üzere 60 katmı olduğu hususunda yaşanmaktadır.

Kanun maddesinde memur için 20 kat yer değişirtirme masrafı yakınları için toplam da 40 kat yer değiştirme masrafı ödenmesi ön görülmüştür. Yani memurun 20 kat yevmiyesi haricinde memur harcırah almaya müstehak yakınları için 10 kat olmak üzere 4 yakını için toplam 40 kat yer değiştirme masrafı alabilecektir.

Memurun yakınlarının sayısının 4 den fazla olması halinde ise 4 ü aşan yakınları için yer değiştirme masrafı ödenmeyecektir.

Ancak buradaki yer değiştirme masrafı ile yolda geçen süreler için ödenen yevmiyenin karıştırılmaması gerekmektedir. Memur harcırah almaya hak kazanan tüm yakınları için yolda geçen süreler için ödenen yevmiyeyi ve yol parasını alabilir.


 

YORUM EKLE