Yıllık izinde memura yol izni vermek zorunlumu ?

Yıllık izinde memura yol izni vermek zorunlumu ? Memurun yol izin hakkı kaç gündür? Memura  hangi durumda yol izni verilir ?memurun yol izin hakkı

Yıllık izinde memura yol izni vermek zorunlumu ?

Yıllık izinde memura yol izni vermek zorunlumu ? Memurun yol izin hakkı kaç gündür? Memura  hangi durumda yol izni verilir ?memurun yol izin hakkı

Yıllık izinde memura yol izni vermek zorunlumu ?

Memurun yol izin hakkı kaç gündür?

Memurun yıllık izinde kullanma hakkında sahip olduğu yol iznine ilişkn düzenleme 657 sayılı yasanın 102. maddesinde yapılmıştır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun yıllık izinbaşlıklı 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir" hükmü yer almaktadır. 

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere yol izninde eklenebilir ifadesi kullanılarak bu izninin verilmesi zorunlu bir izin olmadığı anlaşılmaktadır.

Memura  hangi durumda yol izni verilir ?

Memura hangi durumlarda yol izni verilebileceğine ilişkin açıklama  62 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde yapılmıştır. Bu Tebliğde; "Yasanın 102'nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır" ifadesine yer verilmiştir.

Tebliğe göre; bu iznin verilebilmesi için, memurların bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçirmesi ile çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi gerekmektedir.

Ancak uygulamada yol izni bazı kurumlarda hiç verilmez iken bazı kurumlarda yıllık izne direkt eklenemektedir.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 09:08
YORUM EKLE