Memur ölü doğum yaptığında aylıksız izin alabilir mi?

Memur ölü doğum yaptığında aylıksız izin alabilir mi?

Memur ölü doğum yaptığında aylıksız izin alabilir mi?

Memur ölü doğum yaptığında aylıksız izin alabilir mi?

Memur ölü doğum yaptığında aylıksız izin alabilir mi?

Ölü Doğum Halinde Memurun  Aylıksız İzin Hakkı 

Bilindiği üzere Devlet Memurlarının kendilerinin veya eşlerinin doğum yapması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince mazeret izni verilmektedir.Çocuğun sağ olarak doğup belli bir süre yaşadıktan sonra ölmesi ile doğum esnasında ölü olarak doğması durumlarına göre verilecek olan mazeret izinlerinin şeklide değişmektedir.

Konuya alakalı Devlet Personel Başkanlığınca verilen (19/10/2012-15984) tarih ve sayılı görüş yazısında özetle .

İlgili görüşte 

- söz konusu hükümde bahsi geçen analık izni, doğum yapan memurun gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerine mahsus mazeret izni kapsamında olup, ölü doğum yapan memura da ilgili hükümde geçen analık izninin verilmesi gerektiği,

-doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden ve eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar verilmekte olan aylıksız iznin,  çocuğa bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi için gerekli olan anne bakımının sağlanmasını teminen kullandırıldığı hususundan hareketle, bu iznin ölü doğum yapan Devlet memurlarına ve eşlerine verilmesinin mümkün olmadığı  yönünde görüş vermiştir.

İlgili görüş yazısı yazımız ekindedir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Mazeret iznini düzenleyen 104'üncü maddesinin (A) bendinde; “ Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü,

aylıksız iznini düzenleyen 108 inci maddesinin (B) bendinde de; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

- söz konusu hükümde bahsi geçen analık izni, doğum yapan memurun gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerine mahsus mazeret izni kapsamında olup, ölü doğum yapan memura da ilgili hükümde geçen analık izninin verilmesi gerektiği,

-doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden ve eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar verilmekte olan aylıksız iznin,  çocuğa bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi için gerekli olan anne bakımının sağlanmasını teminen kullandırıldığı hususundan hareketle, bu iznin ölü doğum yapan Devlet memurlarına ve eşlerine verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE