Memur eşinin kardeşinin ölümünde mazeret izni alabilir mi?

memur hangi akrabaları için ölüm izni alabilir, memur eşinin anne ve babası ile eşinin kardeşi için ölüm izni alabilir mi

Memur eşinin kardeşinin ölümünde mazeret izni alabilir mi?

memur hangi akrabaları için ölüm izni alabilir, memur eşinin anne ve babası ile eşinin kardeşi için ölüm izni alabilir mi

Memur eşinin kardeşinin ölümünde mazeret izni alabilir mi?

Memur eşinin kardeşinin ölümünde mazeret izni alabilir mi?

657 sayılı devlet memurları kanununda memurların kanunda sayılan yakınlarının  ölümü halinde ölüm izni alma hakkı bulunmaktadır. 657 sayılı kanunun 104 maddesinde memurun hangi hallerde ölüm izni alabileceği açıklanmıştır.

Mazeret izni: 

Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011- 6111/106 Md.)

(…)

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine YEDİ GÜN izin verilir.

Kanun maddesinde de açıkça görüleceği üzere memurun, bir yakının vefatı üzerine kullanabileceği izin süresi 7 (yedi) gündür.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere memur kendi anne ve babası ile kardeşinin ölümünde kullanacağı ölüm iznini aynı şekilde eşinin anne,babası ve kardeşi içinde ölüm izni kullanma hakkı bulunmaktadır.

YORUM EKLE