Memur Eşinin Anne ve Babası İçin Refakat İzni Alabilir mi?

Memur Eşinin Anne ve Babası İçin Refakat İzni Alabilir mi? Memur hangi yakınları için refakat izni alır, kaynana kayınbaba için memur refakat izni

Memur Eşinin Anne ve Babası İçin Refakat İzni Alabilir mi?

Memur Eşinin Anne ve Babası İçin Refakat İzni Alabilir mi?


Memurlar yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmaları halinde Devlet Memurları Kanununun 105 . maddesinde yer alan düzenlemeye göre refakat izni kullanabilmektedirler.Refakat izni kullanan memurlar refakat edeceği yakınlarına ilişkin hastalık ve ağır kaza durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

Memur Hangi Yakınları İçin Refakat İzni Kullanabilir ?

Memurun hangi yakınları için refakat izni kullanabileceği Devlet memurları kanunun 105. maddesinde başlıklar halinde sayılmıştır.İlgili madde yer alan hususlar ise  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İlgili yönetmelikte yer alan açıklamalara göre  Memurlara verilecek refakat izni

a) Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Memurun bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde verilecektir.


Yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere memura verilecek olan refakat izni memurun kendi anne,baba veya kardeşlerinin hastalık ve ağır kaza durumlarında verilmekte olup memurun eşinin anne baba veya kardeşlerinin ağır kaza geçirmesi veya hastalanması halinde memura refakat izni verilemeyecektir.

Memurun Aynı Hasta ve Aynı Vaka İçin Kullanabileceği İzin Süresi Ne Kadardır ?


Memurun yukarıda sayılan yakınları için kullanabileceği refakat izni aynı hastalık veya aynı vaka için 3+3 ay olmak üzere toplamda 6 aydır.Ancak memur diğer yakınları içinde aynı sürelerde refakat izni kullanabilir.

Refakat İzni Sırasında Memurun Hasta Yakını İyileşirse Refakat İzni Kesilir mi?

Refakat izni kullanan memurun yakınlarının hastalık durumu sona ererse memur izin süresinin bitmesini beklemeden göreve başlamalıdır..Refakat iznini gerektiren durum sona erdiği halde görevine dönmeyen memurlar   izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılması gerekir.

Refakat İzninde Memur Maaş Alabilir mi?


Refakat izni kullanan memurun özlük ve mali hakları korunur ve memura maaş ödemesi yapılmaya devam edilir.Ancak memurun fiilen çalışmasına bağlı olarak ödenen fazla mesai nöbet ücreti v.b ödemeler yapılmaz.
 

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 09:22
YORUM EKLE