Kurumlar kronik hastalığı olanlara idari izin vermek zorundamı?

Cumhurbaşkanlığınca koronavirüs nedeniyle verilen idari izinde idarelerin takdir hakkı varmı, kronik hastalığı olan kişi idareye nasıl başvuru yapmalı,

Kurumlar kronik hastalığı olanlara idari izin vermek zorundamı?

Kurumlar kronik hastalığı olanlara idari izin vermek zorundamı?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından  13 Mart 2020 tarihli idari izin konulu genelge yayımlandı. İdari izin genelgesi sonrasında idari izinlerin nasıl alınacağı hususunda kurumlarda tereddütler yaşanmaktadır.

İlgili genelgede aşağıdaki durumlarda olanların idari izin sayılmaları hususunda düzenleme yapılmıştır.

- Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları, 
 

- Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' denilmiştir. 

İlgili genelgedende anlaşılacağı üzere genelgede sayılan hastalıkları bulunanlar ile yine genelgedeki durumları taşıyan kişiler bu durumlarını belgelendirmeleri durumunda idarelerince idari izinli sayılmak zorundadırlar.

Örnek İdari izin dilekçesi 

.................................. Başkanlığına,Müdürlüğüne, Rektörlüğüne 

KONU: İdari İzin Talebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tarih:                                     

Koranavirüs (2019-nCo V) hastalığına karşı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan alınması gereken tedbirler kapsamında 60 yaş üzeri, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların 12 gün idari izinli sayılacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda 60 yaş üstü olmam / engelli olmam / hamile olmam / kronik rahatsızlığımın bulunması/ süt iznim bulunması sebebiyle dilekçe ekinde belirtmiş olduğum sağlık raporuna istinaden 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                              (İMZA)

                                                                                                          Adı SOYADI

                                                                                                              Ünvanı

                                                                                                                     

NOT: İkinci paragrafa idari izin talebinde bulunanlar kendine uygun durumu yazarak, Hamile olanlar tek hekim raporu, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar sağlık raporunu dilekçeye ekleyerek görev yapılan birime teslim edilecektir.

Görev Yaptığı Birim:

T.C. Kimlik No        :

Doğum Tarihi          :

Cep Telefonu           :

Süt İzni kullanıyor ise çocuğun doğum tarihi:

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 09:59
YORUM EKLE