Akşam 5 den sonra rapor alan memurun hastalık izni ne zaman başlar

Memurun mesai bitiminden sonra hastalık raporu alması durumunda hastalık izni ne zaman başlar

Akşam 5 den sonra rapor alan memurun hastalık izni ne zaman başlar

Memurun mesai bitiminden sonra hastalık raporu alması durumunda hastalık izni ne zaman başlar

Akşam 5 den sonra rapor alan memurun hastalık izni ne zaman başlar

Akşam 5 den sonra rapor alan memurun hastalık izni ne zaman başlar 

Memurların hastalık izinlerine ilişkin düzenleme Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır. İlgili yönetmelik hükümlerine göre memurun alacağı sağlık raporlarını hangi şekilde alacağı, yıl içinde kaç güne kadar tek hekimden rapor alabileceği  v.b konular açıklanmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre memurlara hastalıkları nedeniyle verilen sağlık raporlarında takvim gününe göre hesaplama yapılmaktadır.Buna göre raporun alındığı gün sağlık izninin başladığı gün olacaktır.

Düzenlenen istirahat raporlarında takvim günü esastır. Takvim günü saat 00.00’dan 23.59’a kadar olan süreyi kapsar. Kişiye mesai sonrası Örneğin: saat 20.00’da dahi rapor verilmiş ise raporun birinci günü raporun tanzim edildiği gün saat 23.59’da sona erer. Memurlara verilen sağlık raporlarında takvim gününe göre hesaplama yapıldığından bayram tatili hafta sonu tatili v.b resmi ve dini günlerde hastalık izin sürelerine dahildir.

YORUM EKLE