Memurun 0-12 Yaş Arasındaki Aile Fertlerinin Yol Masrafı

0-12 Yaşındaki Çocuklara Ait Bilet Ücreti harcırahta 0 12 yaş çocuk için yol parası

Memurun 0-12 Yaş Arasındaki Aile Fertlerinin Yol Masrafı

0-12 Yaşındaki Çocuklara Ait Bilet Ücreti harcırahta 0 12 yaş çocuk için yol parası

Memurun 0-12 Yaş Arasındaki Aile Fertlerinin Yol Masrafı

Sürekli görev yolluğunda memurun 0-12 yaş çocukları için alabileceği harcırah yol parası 

Memurlar görev mahallinden geçici veya sürekli olarak başka bir yerde görevlendirildikleri zaman kendilerine harcırah ödenir. Harcırah, memur ya da hizmetliye ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından biri, birkaçı ya da tamamını ifade eder. Memurun bunlardan hangilerine müstehak olduğu ise görevlendirmenin şekline  göre değişir. Geçici görevlendirme halinde farklı, sürekli görevlendirme halinde farklı unsurlara müstehak olunur. Aynı şekilde kişilerin şahsi halleri de ödenecek unsurları değiştirir.

Sürekli görevle bir yerden başka bir yere tayini çıkan ve evli bir personel, harcıraha müstehak aile fertleri de bulunduğu takdirde harcırahın unsurlarından tamamını alır. Harcırahın nasıl hesaplanması gerektiği konusunu daha önce incelemiştik.  Bu çalışmamızda ise harcırahın unsurlarından aile masrafı içerisinde yer alan yol masrafı ödemesinde özellikli bir konu olan 0-12 yaş aralığındaki çocuklara ait bilet ücretini inceleyeceğiz.

0-12 Yaşındaki Çocuklara Ait Bilet Ücreti

0-12 yaş aralığındaki çocukların bilet ücreti Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin 56 ıncı maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, 6 yaşına kadar olan çocuklar biletsiz ve kucakta seyahat edebilirler. Bu çocuklar için bilet alıp almama konusunda herhangi bir  zorunluluk bulunmamaktadır. Eğer bilet alınmamışsa harcırah beyannamesi tanzim edilirken bu çocuklar için bilet ücreti talep edilmeyecektir. Bunlar için aileleri ayrı koltuk talep ettiğinde ise, bilet ücreti %30 indirimli düzenlenir. Yönetmelik, burada firmalara takdir yetkisi tanımamış ve firmaların mutlak surette yüzde  30 indirimli bilet düzenlemeleri gerektiği yönünde hükme yer vermiştir. 6 yaşına kadar olan çocuklar bilet alındığı zaman  harcırah beyannamesinde yol masrafı olarak yetişkin kişilerle aynı tutar talep edilemez. Mutlak surette yetişkin kişilerin bilet ücretinin % 30 indirimli tutarı üzerinden beyanname verilir ve kurumu da indirimli tutar üzerinden ödeme yapar.

Yönetmeliğe göre, 6 yaşından büyük tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmeleri zorunludur. 6-12 yaş arasındaki çocuklara da yüzde 30 indirim uygulanması mecburidir. Seyahat edilecek firmadan 6-12 yaş arasındaki çocuğa yönetmelik gereği indirimli bilet kesilmesi talep edilmelidir. Firmalar bu talebi yerine getirmek zorundadır.Memur %30 indirimli tutar üzerinden yol masrafı beyan etmeli ve kurumu da bu tutarı kendisine ödemelidir.

İndirimli bilet ücreti ödemesi memur ya da hizmetlinin sadece çocukları için değil 0-12 yaş aralığında olan ve harcıraha müstehak tüm aile fertleri için geçerlidir. Yönetmelik, indirimli bilet uygulamasına müstehak olma şartı olarak 0-12 yaş aralığında olmayı şart koşmuştur. Bunun dışında kişinin çocuğu olması, akrabası olması gibi şartlar getirmemiştir.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 19:54
YORUM EKLE