Memurluğa İlk Atamada Yolluk Alınabilir mi?

Memuriyete ilk defa atananların ilk atamada sürekli görev yolluğu harcırah yolluk alıp alamayacağı

Memurluğa İlk Atamada Yolluk Alınabilir mi?

Memuriyete ilk defa atananların ilk atamada sürekli görev yolluğu harcırah yolluk alıp alamayacağı

Memurluğa İlk Atamada Yolluk Alınabilir mi?

İlk defa memur olarak atanan kişi sürekli görev yolluğu alabilir mi, memurluğa atanan kişi yolluk harcırah alabilir mi?

Memuriyete ilk defa atananların memuriyete ilişkin ilk olarak merak ettikleri hususlarından birincisi alacak oldukları maaş tutarlarının ne kadar olduğu diğeri ise atanmış oldukları yere gitmeleri için kendilerine yolluk veya harcırah ödemesi yapılıp yapılamayacağı hususudur.Devlet Memuru olarak görev yapanların naklen bir görevden başka yerdeki görevlere atanmaları durumunda memurlar sürekli görev yolluğu almaktadırlar.Memurlara ödenen sürekli görev yolluğunun ödenmesine ilişkin mevzuata baktığımızda ilgili yollukların kanuni dayanağının 6245 sayılı Harcırah kanun olduğunu görmekteyiz.6245 sayılı Harcırah kanununun Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller: başlıklı 10. maddesinde memurlara hangi şartlarda sürekli görev yolluğu (Harcırah) ödenebileceği anlatılmıştır.İlgili maddede yer alan 

- Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışında kisürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

-Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye

ettirecekleri yere kadar;

- Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet

müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar" hükümlerine göre memurlara sürekli görev yolluğu ödenebilmektedir.

İlgili maddeler incelendiğinde ilk defa memuriyete atananlara sürekli görev yolluğu harcırah ödenebileceğine ilişkin bir hüküm kanun maddelerinde  yer almamaktadır.Dolayısıyla ilk defa memuriyete atananlara 6245 sayılı Harcırah kanununa göre sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 11:16
YORUM EKLE