Geçici Görevde Harcırah Ödenmeyeceğine İlişkin Alınan Onayların Geçerliliği

Geçici Görev Yolluğu Ödenmeyeceğine İlişkin Alınan  Geçici Görev Onayına İstinaden Yolluk Ödenir mi?

Geçici Görevde Harcırah Ödenmeyeceğine İlişkin Alınan Onayların Geçerliliği

Geçici Görev Yolluğu Ödenmeyeceğine İlişkin Alınan  Geçici Görev Onayına İstinaden Yolluk Ödenir mi?

Geçici Görevde Harcırah Ödenmeyeceğine İlişkin Alınan Onayların Geçerliliği

Geçici Görev Yolluğu Ödenmeyeceğine İlişkin Alınan  Geçici Görev Onayına İstinaden Yolluk Ödenir mi?

Kamu kurumlarında çalışıp 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırah ödenebilecek kişilerin kamu kurumlarınca yapılan geçici görevlendirilmelerinde bazı kurumlar geçici görev onayına harcırahsız ibaresi ekleyerek görevlendirmeleri bu şekilde yapmaktadırlar.Geçici görev onayının harcırahsız olarak alınmış olmasını gerekçe göstererek ilgili personellere geçici görev yolluğu ödemesi yapmamaktadırlar.

Yazımız ekinde yayınlamış olduğumuz mahkeme kararında geçici görev onayında harcırahsız olarak görevlendirildiğine dair ibare bulunan memurun açmış olduğu dava neticesinde mahkeme yapılan görevlendirmelerde harcırahsız ibaresi olsa bile ilgili personellere hak etmiş oldukları geçici görev yolluklarının ödenmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.

DANIŞTAY KARARI, 5. Daire 1984/688 E., 1984/3799 K., 13.11.1984 T. 

....6245 sayılı Harcırah Kanununun 14.maddesinde; birinci maddede sayılan kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verileceği, hükme bağlanmıştır. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Şube Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükde geçici olarak görevlendirilerek Ankara'ya gönderilen davacıya, tayin onayında ikamet yevmiyesi verilmemesi kaydı bulunduğu ve ilgilinin bu tür tayine rıza gösterdiği ileri sürülerek ikamet yevmiyesi ödenmediği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.
Davacının tayin onayında ikamet yevmiyesi verilmemesi yolunda bir kaydın olması veya davacının tayin onayını iptal ettirmeyip ikamet yevmiyesi verilmemesi hususunu kabul ederek harcırahsız tayine rıza göstermesi ilgilinin kanunen müstehak bulunduğu yolluğun ödenmesine engel teşkil etmez.
Açıklanan nedenlerle, davacıya genel müdürlükte görevlendirildiği geçici süre için 6245 sayılı kanuna göre yevmiye ödenmemesinde kanuna uyarlık bulunmadığından iptaline, yasada belirtilen miktarlar uyarınca ikamet yevmiyelerinin ödenmesine karar verildi.


Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 10:03
YORUM EKLE