2024 yılı müfettiş denetmen denetim harcırahları

2024 yılında müfettiş kontrolör iç denetçi denetmen kadrolarında görev yapan denetim elemanlarının alacağı geçici görev yolluk yevmiye tutarları

2024 yılı müfettiş denetmen denetim harcırahları

2024 yılında müfettiş kontrolör iç denetçi denetmen kadrolarında görev yapan denetim elemanlarının alacağı geçici görev yolluk yevmiye tutarları

2024 yılı müfettiş denetmen denetim harcırahları

2024  müfettiş denetim elemanı gündelikleri, 2024 yılında denetimle görevli müfettişlere ödenecek olan harcırah yolluk tutarları

2024 h cetvelinin belli olmasından sonra müfettiş iç denetçi, kontrolör kadrolarında bulunanlara ödenecek denetim harcırahı , geçici görev yolluk tutarları belli oldu.2023 yılında denetim elemanlarının il düzeyinde , bölge düzeyinde ve ülke düzeyinde denetim yapanlarına göre yolluk tutarları aşağıda yer almaktadır.

TBMM'ye sunulan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Eki H cetveline göre 2024 yılında müfettiş, iç denetçi, kontrolör, denetçi ve denetmen olarak görev yapanlara ödenecek harcırah tutarları belli oldu.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre denetim, soruşturma ve inceleme görevi yürütenler geçici görev yolluklarını farklı almaktadırlar. 2024 yılında denetim, inceleme ve soruşturma görevi yürütecek olan müfettiş,denetçi,kontrolör ve denetmen kadrolarında bulunanların alacakları geçici görev yolluk tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara

604,50 (465,00 *1.3)

Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara 511,50  (465,00*1.1)
İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara 418,50  (465,00 *0,9)

YORUM EKLE