YÖK Naklen Uzman Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Naklen Kariyer Meslek Mensubu İstihdam Edecektir, yök naklen uzman alımı ilanı 2019

YÖK Naklen Uzman Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Naklen Kariyer Meslek Mensubu İstihdam Edecektir

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitim ve özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olmaları kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolarda bulunanlar arasından Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına naklen atama yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyenlerin hazırlayacakları dilekçeye; fotoğraflı ve iletişim bilgileri yazılı özgeçmiş, hizmet belgesi ve varsa yabancı dil belgesini ekleyerek 31 Ekim- 15 Kasım 2019 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığına (Üniversiteler Mah. 1600 Cad. No:10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) başvurması gerekmektedir. Başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim:

Yasemin ALICI 298 75 68-70-71

Yükseköğretim Kurulu Personel

Dairesi Başkanlığı

YORUM EKLE