Yükseköğretim kurumları norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim kurumları norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim kurumları norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadrolarının kullanımında kadrolarının en fazla 2/3’ünün aynı unvan için kullanılabilmesi şartı aranmayacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM

KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.