68/B uygulamasında merak edilenler 

68 b torba kadro uygulamasında hizmet süreleri atanma şartları hizmetten sayılan süreler v.b konularda merak edilen hususlar

 68/B uygulamasında merak edilenler 

 68/B uygulamasında merak edilenler 


 Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıflarda uygulanabilir.  

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4. derecelerindeki kadrolarına atama yapılabilir.  

Bu derecelere derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın atama yapılabilir.

 Üst derecelere atanma normal atama usulüne göre yapılır.  

Atama daha aşağıdaki derecelerden yapılabilir.

 Bu maddeye göre bir atamanın yapılabilmesi için yapılacak atamalarda ilgililerin;  

1. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl  

1. ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,  

3. ve 4. dereceli kadrolar için en az 8 yıl,  Hizmetinin bulunması şarttır.  

Yükseköğrenim görmüş olma şarttır. 


Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için yukarıdaki sürelere iki yıl ilave edilecektir. 


Buna göre, 6400 ek göstergeli Genel müdürlük kadrosuna atanabilmek için 12 yıl hizmetin,  3600 ek göstergeli Daire Başkanlığı kadrosuna atanabilmek için 10 yıl hizmetin olması gerekmektedir.  
Bu sürelerin hesabında;  217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen  çalışılan süreler değerlendirilecektir.

Adı geçen Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır: 


- Genel bütçeye dâhil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

- İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

- İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

-Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.