Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile merkez teşkilatında 1 şube müdürlüğü kurulurken taşra teşkilatında 12 şube müdürlüğü kapatıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1734

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5/11/2019 TARİHLİ VE 1734 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan;

Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü,

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü,

kapatılmıştır,

MADDE 3- (1) Niğde Î1İ Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

YORUM EKLE