Lojmanda oturan memur köpek besleyebilir mi?

kamu kurumlarına ait lojmanlarda oturanlar lojmanda veya lojman bahçesinde köpek besleyebilirler mi, lojman oturan memurun bakması yasak olan hayvanlar

Lojmanda oturan memur köpek besleyebilir mi?

kamu kurumlarına ait lojmanlarda oturanlar lojmanda veya lojman bahçesinde köpek besleyebilirler mi, lojman oturan memurun bakması yasak olan hayvanlar

Lojmanda oturan memur köpek besleyebilir mi?

Lojmanda kamu konutlarında oturan memur köpek besleyebilir mi

Lojmanlarda oturan memurların uyacağı kurallara ilişkin düzenleme kamu konutları yönetmeliğinde belirlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 40 maddesinin e fıkrasında lojmanda oturan memurların lojman dairesinde veya lojman bahçesinde köpek beslemeleri yasaktır. Bu yasağa uymayan memur yazlı olarak uyarılır memur köpek besleme hususunda ısrara devam ederse memurun lojman tahsisine son verilir.

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİKONUTLARDA OTURANLARIN UYMASI GEREKLİ ESASLAR

MADDE 40 - Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.

e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tesbit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.


 

YORUM EKLE