Disiplin soruşturması yapan muhakik  disiplin kurulunda görev alabilir mi?

Disiplin soruşturması yapan muhakik  disiplin kurulunda görev alabilir mi?

Disiplin soruşturması yapan muhakik  disiplin kurulunda görev alabilir mi?

Disiplin soruşturması yapan muhakik  disiplin kurulunda görev alabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar hakkında 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre veya kendi kanunlarında yer alan düzenlemelere göre yürütülen disiplin soruşturmalarında soruşturmanın selamati açısından soruşturmanın tarafsız bir soruşturmacı tarafından soruşturulanın gerek lehine olsun gerekse aleyhine olsun tüm delilleri ile yürütülerek düzenlenen soruşturma raporuna göre ceza önerilmesi ve gerekli amir veya kurul tarafından uygun cezanın verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yürütülecek olan soruşturmanın tarafsız ve objektif olarak yürütülmesi ve sonucunda ceza verilmesi sürecinde soruşturmayı yürüten muhakkik ile cezayı verecek disiplin amirinin aynı kişi olmaması gerektiği yönünde Danıştay kararları mevcuttur. İlgili kararlara göre soruşturmayı yapan kişi ile cezayı verecek olan kişinin aynı olmaması gerektiği ilgili kararlarda bildirilmiştir.Konuya ilişkin olarak  (Danıştay 5.D. 18.03.1976 Esas: 1974/10222 ; Karar : 1976/1267) kararındada  Disiplin soruşturması yapan kimse,disiplin kurulunda görevlendirilemez. şeklinde karar verilmiştir.

YORUM EKLE