Disiplin Cezaları ne kadar süre sonra silinir?

Memurlara verilen cezalar belli süreler geçtikten sonra memurların talebi üzerine özlük dosyalarından silinir

Disiplin Cezaları ne kadar süre sonra silinir?

Memurlara verilen cezalar belli süreler geçtikten sonra memurların talebi üzerine özlük dosyalarından silinir

Disiplin Cezaları ne kadar süre sonra silinir?

Disiplin Cezaları ne kadar süre sonra silinir? Memura verilen cezaların özlük dosyasından silinmesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Memurların işlemiş oldukları fiiller nedeniyle almış oldukları disiplin cezaları memurların özlük dosyasına işlenir. Devlet memurları kanununa göre özlük dosyasına işlenen cezaların ilgili kanunun 133 maddesinde yer alan hükme göre belli sürelerin geçmesi durumunda silinmesi mümkündür.Memurların almış oldukları disiplin cezalarından uyarma ve kınama cezalarında cezanın özlük dosyasından silinmesi için geçmesi gereken süre 5 yıl , aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının özlük dosyasından silinmesi için geçmesi gereken süre ise 10 yıldır. 

Memura verilen disiplin cezalarının özlük dosyasından silinebilmesi için memurun  atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istemesi gerekmektedir.

Atamaya yetkili amirin disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi işleminde takdir yetkisi bulunmakta olup  amir  tarafından  belirtilen süreler içerisindeki memurun  davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaasının da alınması gerekir

YORUM EKLE