Disiplin soruşturmasında soruşturma emri nasıl verilir.

  • Disiplin amirlerince disiplin suçu teşkil eden fiilerin öğrenilmesi durumunda ilgili kanunlarda belirtilen soruşturma açma süreleri içinde disiplin soruşturmasına başlanması gerekmektedir.Soruşturmaya başlama zamanaşımı sürelerinde soruşturma açılmaması halinde verilecek olan cezalar mahkemelerce iptal edilmektedir.Soruşturmaya başlamak için disiplin amirinden alınacak olan soruşturma emri soruşturma onayıda mevzuata uygun olarak alınmak zorundadır.
  •  Soruşturma emri yetkili makamca verilmeli, hangi konu veya konularda kim veya kimler hakkında soruşturma yapılmasının istendiği belirtilmeli ve konuyla ilgili belgeler soruşturma emrine eklenmelidir.
  • Soruşturma emrinde fiil, disiplin faili ve soruşturulması istenen hususun, iddianın belirtilmesi gerekmekle birlikte, eğer disiplin faili belli değilse belirlenmesi de istenir. Soruşturma emri doğrudan yetkili disiplin amirinden gelebileceği gibi yetkili disiplin amirinden soruşturma emrini vermesi talep de edilebilir. Örneğin, müfettişlerce yapılan denetim sırasında ihbar veya şikâyet dilekçesi verilmiş ve iddiaların duruma göre önemli nitelik taşıdığı görülmüşse müfettişlerin yetkili disiplin amirinden soruşturma emri istemeleri gerekir.
  • Soruşturma emri verilirken soruşturmacı sıfatıyla soruşturma yapma yetkisi verilen görevlinin, hakkında soruşturma yapılacak kişiye göre daha üst ya da ona eşit düzeyde görev ve ünvana sahip bir görevli olmasına dikkat edilmelidir. Soruşturma emri verilmesine ilişkin iç işlemin itiraz yoluyla incelenmesi, yargı yoluna gidilmesi mümkün değildir.