20 gün göreve gelmeyen memurun görevden çıkarılmasında süre hesabı

Tam Gün Olarak Toplam 20 Gün Devamsızlığı Olmayan, Ancak Görevden Uzak Kaldığı Saatlerin Toplamı 20 Günü Geçen Bir Memur hakkında memurluktan çıkarma cezası verilmesi

20 gün göreve gelmeyen memurun görevden çıkarılmasında süre hesabı

20 gün göreve gelmeyen memurun görevden çıkarılmasında süre hesabı 

Tam Gün Olarak Toplam 20 Gün Devamsızlığı Olmayan, Ancak Görevden Uzak Kaldığı Saatlerin Toplamı 20 Günü Geçen Bir Memurun 657 Sayılı Yasanın Değişik 125.Maddesinin E-D Fıkrası Uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilemez.

Danıştay birinci

Danıştay birinci  Dairesi

Karar Yılı 1983

Karar No 323

Esas Yılı 1983

Tam Gün Olarak Toplam 20 Gün Devamsızlığı Olmayan, Ancak Görevden Uzak Kaldığı Saatlerin Toplamı 20 Günü Geçen Bir Memurun 657 Sayılı Yasanın Değişik 125.Maddesinin E-D Fıkrası Uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilemez.

Göreve devamsızlıkla ilgili bentlerinde, özürsüz ya da izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terketmek eylemlerinin uyarma cezasını, özürsüz olarak bir ya da iki gün göreve gelmemenin aylıktan kesme cezasını, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemenin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını ve nihayet E-d bendinde, "özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeme"nin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği hükme bağlanmış; maddenin ikinci fıkrasında ise disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil ya da halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi, 125.maddenin A-b bendinde özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terketmek uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden sayılmıştır. Ayrıca, aynı maddenin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanacağına ilişkin hükmü gereğince, öngörüldüğü biçimdeki yinelenme halinde kınama cezası verilebilmektedir. İzinsiz ve özürsüz olarak göreve geç gelme, erken ayrılma, görev yerini terk hallerinde, Yasanın öngördüğü disiplin cezaları bunlardan ibarettir. Şu durumda, oluş veya ortaya çıkış biçimleri ne olursa olsun, bu fiil ve halleri, Devlet Memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırmak, ilk önce bu yönden Yasaya uygun düşmez.

Öte yandan, göreve geç gelme, erken ayrılma, görev yerini terk hallerinin cezası böylece belirlendikten sonra, yukarıda belirtildiği gibi, göreve gelmeme eylemlerinin cezası, gün olarak süresine göre, aylıktan kesilme, kademe ilerlemesinin durdurulması olarak belirlenmiş, "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" için ise Devlet memurluğundan çıkarma cezası öngörülmüştür. Görülmektedir ki, yasakoyucu göreve geç gelme, erken ayrılma, görev yeri ni terk halleriyle göreve gelmeme halini, disiplin cezaları yönünden, farklı nitelikte kabul etmiştir. Şu hale göre, göreve geç gelme, erken ayrılma, görev yerini terk hallerinin "göreve gelmemek" hali sayılması ve sürelerinin toplanıp çıkan sonuca göre, bu hallerin göreve gelmeme hali için öngörülen cezayla cezalandırılması bu bakımdan da olanaksızdır.

Bu nedenlerle, tam gün olarak toplam 20 gün devamsızlığı olmayan, ancak görevden uzak kaldığı saatlerin toplamı 20 günü geçen bir memurun 657 sayılı Yasanın değişik 126.maddesinin E-d fıkrası uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılamıyacağı mütalaa kılındı.

YORUM EKLE