Günübirlik yapılan geçici görevlendirme örnek hesaplamalar

geçici görevli olarak gün içinde çeşitli nedenler görevledirilen memurlara gidiş ve dönüş zamanlarına göre 1/3 2/3 veya tam harcırah ödenmektedir. Örnek harcırah soruları

Günübirlik yapılan geçici görevlendirme örnek hesaplamalar

Günübirlik yapılan geçici görevlendirme örnek hesaplamalar 

Aynı gün gidip gelinen yerler için memurlara ödenecek olan geçici görev yolluğu ödemesi miktarı ile gecenin memuriyet mahalli dışında geçirilmesi durumunda ödenecek olan harcırah miktarlarının hesaplanmasına ilişkin örnek hesaplamalar yazımızda yer almaktadır.

Örnek 1; 7 Ocak 2020 tarihinde Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde günübirlik görevlendirilen 1’inci derecedeki memurun (ek göstergesinin 3000’nin altında olduğu varsayımıyla), evinden saat 14:15’de hareket edip, saat 20:10’da asıl görev mahalli olan Ankara’ya dönmesi halinde ne tutarda gündelik ödenecektir. 2020 yılı için 1’inci derecedeki memur için belirlenen gündelik 43,35 TL’dir (sadelik açısından yol masrafı dikkate alınmamış olup, bu kapsamda yapılacak gerçek görevlendirmelerde

resmi araç olmadığı sürece yol masrafının da beyanı gerekir). Anılan personelin, yolda ve görev yerinde sadece akşam (19:00) yemeği zamanını geçirdiği için (43,35 TL x 1/3) = 14,45 TL gündelik ödenecektir.

Örnek-2: 7 Şubat 2020 tarihinde Ankara ili Polatlı ilçesinde günü birlik görevlendirilen 1’inci derecedeki memurun, evinden sabah görev yerine gitmek üzere saat 07:50’da hareket edip, saat 21:10’da asıl görev mahalli olan Ankara’ya dönmesi halinde hangi tutarda gündelik ödenecektir?

Anılan personelin, yolda ve görev yerinde öğle (13:00) ve akşam (19:00) yemeği zamanını geçirdiği

için (43,35 TL x 2/3) = 28,90 TL gündelik ödenmesi gerekmektedir.

Örnek-3: Ankara ili Evren ilçesinde görevlendirilen 1’inci derecedeki memurun, evinden sabah görev yerine gitmek üzere 14 Şubat 2020 tarihinde saat 07:50’de hareket edip, 15 Şubat 2020 tarihinde saat 10:10’da asıl görev mahalli olan Ankara’ya dönmesi halinde hangi tutarda gündelik ödenecektir?

Bir tam günü (24 saat) aşan görevlendirmelerde, seyahat yevmiyeleri için hesaplanacak harcırah miktarı ilgililerin hangi gün seyahat ettiğine değil, seyahatin ne kadar sürdüğüne bağlı bulunduğu, dolayısıyla, 24 saati aşan seyahatlerin ise her 24 saati aşan kesrin tam gün sayılarak hesaplanması

gerekmektedir. Dolayısıyla, yolda ve görev mahallinde geçen süre 24 saati aştığından 2 gün olarak yevmiye verilmesi gerekmektedir. Yani bu örnek için; 43,35 x 2 = 86,70 TL gündelik ödenmesi gerekmektedir.

Örnek-4: Ankara ili Ayaş ilçesinde görevlendirilen 1’inci derecedeki memurun, evinden sabah görev yerine gitmek üzere 2 Şubat 2020 tarihinde saat 07:00’da çıkıp, aynı gün saat 12:10’da asıl görev mahalli olan Ankara’ya dönmesi halinde hangi tutarda gündelik ödenecektir?

Harcırah Kanununun 39’uncu maddesinde, geçici görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verileceği hükme bağlanmıştır. Anılan personel, söz konusu maddede geçen durumlardan herhangi birini geçirmediği için, bu kapsamda ilgili personele herhangi bir gündelik ödemesi yapılmayacaktır.

Bu hususlara ilave olarak, harcırah bildirimlerinin e-Yolluk uygulaması üzerinde yürütülmesi durumunda ise, yukarıda açıklanan hususlar ışığında, mevcut uygulamanın (e-Yolluk) hatalı bildirimleri de kabul ettiği dikkate alınarak, beyanda bulunulmasının uygun olacağını ifade edebiliriz. Yani ödenmemesi gereken bir giderin beyan edilmesi halinde bu hususta program tarafından bir uyarı

gelmemekte olup, ilgilinin beyanı esastır.

YORUM EKLE