Yüksek lisansta özel misafir öğrenci olmak

Yüksek lisansta bir derse özel/misafir öğrenci nasıl kabul edilir? Yüksek lisansta özel misafir öğrenci olmak

Yüksek lisansta özel misafir öğrenci olmak

Yüksek lisansta özel misafir öğrenci olmak 

Özel/Misafir öğrenci başvuruları akademik takvimde belirlenen dönemlerde yapılır. Başvuru sahipleri, dersi verecek öğretim üyesinin kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel/misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilerin kabulünde programa başvuru şartları aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Misafir öğrenciler, kayıt oldukları programın yürütüldüğü enstitünün yönetim kurulu kararı ve onayı ile öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel/misafir öğrenciler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere her yarıyılda en fazla iki ders alabilirler. Bu öğrenciler, kayıtlı öğrenciler gibi dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelik’te belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır

YORUM EKLE